پرده رومانتیک

خوش آمديد

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده با دکور مخمل مدل شالي و در کنارها دکور مدل ستوني با پارچه تافته طرح دار

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده ي لمه بافت براق با دکور مخمل مدل شالي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرح هاي براق که دو رو مي باشد. با دکور مخمل مدل دوبل فرشته ي دو رنگ

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با دکور مخمل طرح دار مدل کتيبه اي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با دکور مخمل مدل ريزشي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با طرح هاي برجسته لمه بافت براق با دکور کمبين (ست) مدل ساده

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرح هاي براق با دکور مدل کشتي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرح هاي برجسته کرک دوزي شده با دکور مخمل مدل شالي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده ي لمه بافت براق با دکور مخمل دو رنگ مدل دوبل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده ي لمه بافت براق همراه با دوبل دکور(فرشته و خمره)

کاغذ ديواري

کاغذ ديواري
ریال
تصویر بزرگ
در طرح و نوع و اندازه هاي مختلف

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده ي لمه بافت براق با دکور مخمل دو رنگ مدل دوبل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم بافت با دکور مخمل دو رنگ دوبل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم بافت با دکور مخمل دو رنگ دوبل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم دوزي شده با گل هاي لمه بافت با دکور دوبل مدل کشتي که با پارچه هاي تافته خشک و ساتن طرح دار طراحي شده است

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري ساده با دکور هاي مخمل مدل فرشته و تافته ي طرح دار مدل گل

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک دوزي شده ي لمه بافت براق با دکور مخمل دو رنگ مدل شالي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي ساده ي دو رو با طرح هاي مخمل و سيم بافت همراه با دکور مخمل دو رنگ مدل شالي

دبل شيد 2011

دبل شيد 2011
ریال
تصویر بزرگ
سري جديد دبل شيد با مکانيزم رومن جهت استفاده در تمام محيط خانه و محيط کار.

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با طرحهاي سيم بافت همراه با دکور مخمل مدل دوبل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با گل هاي سيم بافت براق با دکور کمبين(ست) سادهقبلی اقلام 22 الی 42 از 148 اقلام بعدی

اطلاعات مرکز


پرده سرای رومانتیک

تبریز  ائل گلی فلکه امام رضا بطرف ویلاشهر
روبروی مخابرات ائل گلی
 

تلفن: 04113817899

04113801575

 

`

مدیریت


پيمان مهاجري
 

آگهی های تصویری

 

آگهی های متنی

داونلود هاCopy Right By PTEF @ 2008