پرده رومانتیک

خوش آمديد

دبل شيد

دبل شيد
ریال
تصویر بزرگ
در طرح و رنگ و اندازه هاي مختلف و با قابليت شستشو

دبل شيد

دبل شيد
ریال
تصویر بزرگ
در طرح و رنگ و اندازه هاي مختلف و با قابليت شستشو

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي سيم بافت که دو رويه مي باشد.همراه با دکور مخمل فرشته

شيد

شيد
ریال
تصویر بزرگ
در طرح و رنگ و اندازه هاي مختلف,با قابليت شستشو

پرده تور ساده

پرده تور ساده
ریال
تصویر بزرگ
شيشه اي ساده در رنگ هاي مختلف با دکور مخمل مدل فرشته دوبل دورنگ

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم دوزي شده با گل هاي لمه بافت با دکور دوبل مدل کشتي که با پارچه هاي تافته خشک و ساتن طرح دار طراحي شده است

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري ساده با طرح هاي ريز سيم دوزي شده با دکور مخمل مدل دوبل فرشته دو رنگ

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري کرک بافت با گل هاي لمه بافت و کرک دوزي شده با دکور مخمل دو رنگ شالي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرحهاي سيم دوزي شده که دو رو مي باشد.همراه با دکور مخمل مدل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرحهاي سيم دوزي شده که دو رو مي باشد.همراه با دکور مخمل مدل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري لمه بافت که طرحهاي آن برجسته لمه بافت سيم دوزي شده مي باشد.همراه با دکورهاي دوبل که دکور رو, مدل گل با تافته ي طرح دار و دکور زيري مدل فرشته با پارچه ي لمه بافت مي باشد

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم دوزي شده با گل هاي برجسته ي کرک دوزي شده همراه با دکور ساتن براق مدل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با طرحهاي سيم بافت همراه با دبل شيد

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با طرحهاي سيم بافت همراه با دکور مخمل مدل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با گل هاي سيم بافت دو رو,همراه با دکورهاي دوبل,که دکور زيري مخمل مدل فرشته و دکور رو تافته سيم بافت که دو رو بوده و کمبين(ست)با تور مي باشد

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري با طرح هاي ستوني سيم دوزي شده و دو رو.همراه با دکورهاي دوبل که دکور زيري مخمل مدل فرشته بوده و دکور رو تافته طرح دار مدل گل مي باشد

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري شيشه اي با طرحهاي سيم دوزي شده که دو رو بوده.همراه با دکور مخمل مدل فرشته

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري ساده با طرح هاي پروانه و گل

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري ساده

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري ساده با دکور ميکرو جير مدل حلقه اي

پرده توري

پرده توري
ریال
تصویر بزرگ
پرده توري سيم بافت سادهاقلام 1 الی 21 از 292 اقلام بعدی

اطلاعات مرکز


پرده سرای رومانتیک

تبریز  ائل گلی فلکه امام رضا بطرف ویلاشهر
روبروی مخابرات ائل گلی
 

تلفن: 04113817899

04113801575

 

`

مدیریت


پيمان مهاجري
 

آگهی های تصویری

 

آگهی های متنی

داونلود هاCopy Right By PTEF @ 2008